Returnare produs
Info Center

CONSIDERENTE GENERALE SI CONDITII COMERCIALE*) PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE DIN CONTRACTUL LA DISTANTA INCHEIAT INTRE CONSUMATOR (UTILIZATOR) SI PROFESIONIST (VANZATOR)**)


CONSIDERENTE GENERALE

Potrivit actelor normative in vigoare, in cazul exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta, Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor.

Pe de alta parte, potrivit acelorasi acte normative in vigoare, Consumatorul (Utilizatorul) nu isi poate exercita dreptul de retragere din contractul la distanta in cazul produselor care prin natura lor se pot deteriora rapid.

Acesta este si cazul produselor furnizate de catre Profesionist, cum ar fi ceasuri, bratari, curele, inele, etc., care se pot deteriora rapid avand in vedere ca prin natura lor sunt destinate manipularii curente.

De asemenea, potrivit acelorasi acte normative Consumatorul (Utilizatorul) nu isi poate exercita dreptul de retragere din contractul la distanta in cazul prestarii unor servicii de a caror executie a fost incunostiintat prin efectul legii sau in alt mod, si a caror executie a inceput, cum ar fi serviciul de constatare a deprecierii valorice a produselor rezultata din manipularea acestora.

In cazul produselor ce au componente confectionate din material textil, piele, piele sintetica, cauciuc, silicon si/sau plastic, pentru a inlatura contactul direct al agentilor alergeni cu pielea sau producerea de infectii si micoze, dreptul de retragere nu va fi acordat de Vanzator in situatia in care USP constata orice urma de purtare sau uzura a acestora.

Tinand cont de aceste considerente generale, Profesionistul va acorda Consumatorului un drept de retragere conditionat de indeplinirea prezentelor conditii comerciale care asigura Profesionistului posibilitatea reintroducerii in circuitul comercial a produselor returnate de catre Consumator, in aceeasi stare buna in care acestea au fost receptionate de catre Consumator.


CONDITII COMERCIALE

Consumatorul trebuie sa expedieze mai intai produsul catre Profesionist, dupa care trebuie sa transmita Profesionistului o declaratie neechivoca asupra deciziei sale de a se retrage din contractul la distanta.

Consumatorul poate expedia produsul catre Profesionist prin una din urmatoarele modalitati*:

 1. Prin serviciu de transport (curierat sau prin posta), ales in mod independent, caz in care Consumatorul trebuie sa inscrie pe documentul de transport al produsului urmatoarele "informatii obligatorii":
  • Expeditor: Nume si Prenume Utilizator;
  • Destinatar: B&BSHOP; Adresa: Sos Viilor nr. 14, sector 5, Bucuresti;
  • Numarul si data facturii de cumparare a produsului.
 2. Prin predare directa la una din adresele urmatoare, in functie de categoria produsului returnat:
  1. CEASURI: Service Ceasuri Bucuresti, sector 3, Piata Unirii nr.1 – Magazin Unirea Shopping Center - parter, Aripa Splai. Programul de lucru al USP este de luni pana vineri intre orele 10.00-21.00 si sambata intre orele 12.00-20.00, cu exceptia sarbatorilor legale.
  2. BIJUTERII: Service Bijuterii Bucuresti, sector 3, Piata Unirii nr.1 – Magazin Unirea Shopping Center - parter, Aripa Centrala. Programul de lucru al USP este de luni pana vineri intre orele 10.00-18.30, cu exceptia sarbatorilor legale.
 3. TOATE PRODUSELE DIN BRANDUL SWAROVSKI (inclusiv Bijuterii si Ceasuri) si produsele din SECTIUNILE GENTI SI ACCESORII, CADOURI se vor preda in mod exclusiv prin intermediul unui serviciu de transport (curierat sau prin posta), conform punctului 1 de mai sus.

Consumatorul va suporta costul direct al returnarii produselor, care in mod normal nu poate depasi suma de 60 lei + 19% TVA, prin serviciul de transport.

Consumatorul isi asuma pe risc propriu atat expedierea in afara termenului de 14 zile a produselor nedepreciate valoric ca urmare a manipularii, cat si expedierea in cadrul termenului de 14 zile sau in afara acestuia, a produselor depreciate valoric ca urmare a manipularii, pentru care lipsesc integral sau partial urmatoarele "conditii tehnice obligatorii":

 1. Produsele nu trebuie sa fie deteriorate din cauza actiunilor nepermise de manipulare mentionate in cadrul certificatului de garantie postat pe website aici, altele decat cele necesare stabilirii naturii, caracteristicilor si functionalitatii produselor de catre Consumator.
 2. Produsele trebuie sa prezinte "caracteristicile obligatorii" a caror prezenta a fost confirmata de catre Consumator prin lipsa trimiterii unei sesizari catre Profesionist in termenul de 24 de ore de la livrarea/primirea produselor.
 3. Produsele trebuie sa fie insotite de urmatoarele "elemente obligatorii": factura de cumparare a produsului si certificatul international de garantie a produselor (in cazul in care acestea au fost livrate Consumatorului la cerere, pentru uz in afara Romaniei***).

In toate cazurile, verificarea prezentei "informatiilor obligatorii" si a "conditiilor tehnice obligatorii" se va face de catre Profesionist direct si/sau de catre USP, dupa caz.

Dupa expedierea produsului in prezenta obligatorie a "informatiilor obligatorii" si a "conditiilor tehnice obligatorii", Consumatorul poate trimite Profesionistului decizia sa de a se retrage din contractul la distanta accesand modelul de declaratie aflat pe site-ul Profesionistului www.bb-shop.ro sub denumirea "Declaratie neechivoca de retragere din contractul la distanta" , pe care o va completa si o va trimite separat, pentru fiecare produs pe care l-a expediat deja catre Profesionist.

Urmare primirii acestei declaratii, Profesionistul va comunica Consumatorului pe un suport durabil, confirmarea sa de primire, fara intarziere.

Orice comunicari ulterioare transmiterii acestei declaratii se vor face doar in scris intre Consumator si Profesionist, prin intermediul unui suport durabil cum ar fi website-ul, in cuprinsul caruia Consumatorul are alocat un cont personal.

In situatia in care Consumatorul va alege sa expedieze produsul prin mijloace proprii, cu predare directa la una din adresele comunicate la punctul 1 de mai sus, acesta va trebui sa completeze "Declaratia neechivoca de retragere din contractul la distanta" odata cu predarea produsului in format fizic.

In cadrul Declaratiei sale neechivoce de retragere din contractul la distanta, completata si trimisa prin intermediul website-ului, Consumatorul trebuie sa transmita Profesionistului urmatoarele "informatii esentiale" cu privire la expedierea efectuata: datele de identificare ale transportatorului pe care l-a ales, precum si numarul si data documentului de transport aferent expedierii.

Declaratia Consumatorului cu privire la retragerea sa din contractul la distanta in baza prezentelor conditii comerciale poate fi trimisa Profesionistului fara invocarea vreunui motiv, insa trebuie efectuata in termen de 14 zile calendaristice de la data la care Consumatorul, sau o parte terta indicata de acesta, alta decat transportatorul produsului, intra in posesia fizica a produsului.

Declaratia Consumatorului trebuie trimisa Profesionistului in ziua in care acesta ii expediaza produsul, pentru ca astfel sa poata fi constatata deprecierea valorica a produsului rezultata din manipularea sa, in asa fel incat sa poata fi respectat termenul de 14 zile in care Profesionistul se obliga sa restituie Consumatorului contravaloarea produsului sub rezerva indeplinirii prezentelor conditii comerciale. Dupa receptia produsului, in cazul in care Profesionistul (sau USP) constata o depreciere valorica a produsului rezultata din manipularea sa, acesta o va comunica de indata Consumatorului, solicitandu-i totodata Consumatorului sa opteze in termen de 24h de la data primirii comunicarii, pentru una din urmatoarele variante:

 1. Sa accepte deducerea deprecierii valorice si primirea diferentei valorice ramase, in schimbul retinerii de catre Profesionist a produsului returnat.
  • Contravaloarea produsului, mai putin deprecierea sa valorica va fi transferata direct in contul bancar comunicat de catre Consumator Profesionistului. Acest cont ar putea fi debitat cu o intarziere de 24-48 de ore daca este deschis la o alta banca decat banca ce asigura platile in cadrul website-ului.
  • In situatia in care Consumatorul a optat pentru inlocuirea produsului pe care l-a returnat, si in cazul in care Profesionistul i-a comunicat Consumatorului ca produsul poate fi reparat, Consumatorul are obligatia de a comanda pe website, in termen de 1 zi lucratoare de la data comunicarii Profesionistului, orice produs de valoare egala sau mai mare, a carui disponibilitate ii va fi confirmata pe website, cu conditia achitarii, acolo unde este cazul, a costului de transport si a eventualei diferente de pret comunicata de Profesionist, inclusiv ca urmare a deprecierii valorice. Contravaloarea transportului produsului initial ramane in sarcina Cumparatorului.
 2. Sa solicite restituirea produsului si sa accepte sa plateasca in prealabil sau ramburs costul de restituire in urmatoarele cazuri in care:
  • Consumatorul nu accepta deducerea deprecierii valorice constatate (si implicit primirea diferentei valorice care-i poate fi returnata);
  • deprecierea valorica a produsului (costul readucerii acestuia la starea buna in care a fost receptionat de catre Consumator) depaseste contravaloarea de returnare;
  • repararea produsului (pentru readucera acestuia la starea buna in care a fost receptionat de catre Consumator) este imposibila (repararea nu poate fi efectuata ca urmare a lipsei partilor componente necesare la furnizorul international al acestora, etc.);
  • Profesionistul constata lipsa unor "conditii tehnice obligatorii" care sunt insurmontabile sau al caror cost depaseste contravaloarea de returnare.

In cazul in care Profesionistul (sau USP) nu constata o depreciere valorica a produsului rezultata din manipularea acestuia, atunci Profesionistul va restitui Consumatorului integral contravaloarea produsului sau il va inlocui, in functie de optiunea comunicata de catre Consumator, riscurile si costurile directe legate de expedierea produsului fiind in sarcina Consumatorului.

Consumatorul are obligatia sa achite Profesionistului toate costurile solicitate de acesta, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii acestora. Daca Consumatorul nu achita integral aceste costuri, dupa expirarea termenului mentionat, Profesionistul va avea dreptul la incasarea costului de depozitare a produsului returnat, in valoare de 1 leu pentru fiecare zi de depozitare. Consumatorul este avizat prin prezentele conditii comerciale obligatorii, ca in lipsa achitarii tuturor costurilor solicitate si neachitate in termenul mentionat (cum ar fi costurile de constatare, de depozitare a produsului, de refacere a "elementelor" si/sau a "caracteristicilor tehnice obligatorii" lipsa ale acestuia, de remediere a produsului pentru refacerea deprecierii sale valorice rezultata din manipulare, de transport al produsului care se restituie Consumatorului), produsul va fi retinut drept garantie de catre Profesionist si va putea trece in proprietatea acestuia fara alte formalitati din momentul in care astfel de costuri solicitate si neachitate in termen vor depasi valoarea ramasa a produsului.


*) Consumatorul isi poate exercita dreptul de retragere din contractul la distanta incheiat cu Profesionistul numai cu respectarea considerentelor generale si a conditiilor comerciale prevazute in prezenta sectiune.

**) Considerentele generale si conditiile comerciale prevazute in prezenta sectiune sunt in concordanta cu cerintele legale aplicabile contractelor incheiate la distanta stipulate prin OUG 34 din 4 iunie 2014.

***) Se precizeaza ca pe teritoriul Romaniei este valabil certificatul de garantie postat pe website in cadrul sectiunii "Instructiuni si certificat de calitate si garantie".

NOTA:

 1. Doar persoanele fizice au dreptul de retragere din contractul la distanta.
 2. In cazul returnarilor excesive (peste 3 returnari/ luna) sau repetate intr-un interval de 6 luni, Profesionistul va putea refuza acceptarea lor sau va bloca accesul la viitoare comenzi, fiind considerate Utilizari abuzive sau Incalcari.